• 551628_457989297556479_526964194_n_1000x667.jpg
 • 81908978_3089728237721836_7134902467862462464_o.jpg
 • 86840844_233586201135645_3959688078561378304_n_1000x667.jpg
 • 119213649_644960276405026_2719960463898351860_n_1000x667.jpg
 • 119239597_677018516558848_4650464899905654855_n_601x800_1000x667.jpg
 • 119457303_820159432061284_7168007144525096188_n_600x800_1000x667.jpg
 • 121458988_1804208896399625_4157763391616711664_n.jpg
 • 122081116_633394597354133_3143040536449120207_n.jpg
 • 122090310_358833148687600_8308479065355936939_n.jpg
 • 368286296_864390221803686_7337498817728481786_n.jpg
 • 370037931_1377797039800616_6619538639392993599_n.jpg
 • 370151108_1009801040281783_1808969365368314441_n.jpg
 • 401504134_122133764306035094_7384667802839309795_n.jpg
 • 1598936550.jpg
 • 1598936565.jpg
 • 1598936579.jpg
 • 1598936593.jpg
 • 1598936623.jpg
 • 1598936637.jpg
 • esen1_586x800_1000x667.jpg

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе 

ул.”Ген.Гурко”№8,

тел.:0720/6 21 44

         0720/93301:

e-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Подкатегории

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви

Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9061698 

КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

До 15:00 часа на 28.02.2017 г.

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

До 15:00 часа на 28.02.2017 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 01.03.2017 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8, Детска градина „Слънчице”

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация: Марийка Божкова

 


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви

Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9073639 

КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

До 15:30 часа на 15.03.2018 г.

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

До 15:30 часа на 15.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 16.03.2018 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8, Детска градина „Слънчице”

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация: Марийка Божкова